آدرس مطب دکتر شعله هندی:


نوبت دهی مطب دکتر شعله هندی فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترشعله هندی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1380


مقطع فلوشیپ رشته جراحی لاپاروسکوپیبردهای تخصصی

دکترشعله هندی :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان