آدرس مطب دکتر شعله هندی:


نوبت دهی مطب دکتر شعله هندی فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی

چهارشنبه 11/06 شنبه 11/09 دوشنبه 11/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترشعله هندی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1380


مقطع فلوشیپ رشته جراحی لاپاروسکوپیبردهای تخصصی

دکترشعله هندی :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان