نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر شعله هندی:


نوبت دهی مطب دکتر شعله هندی فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی

شنبه 02/09 دوشنبه 02/11 سه شنبه 02/12 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترشعله هندی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1380

مقطع فلوشیپ رشته جراحی لاپاروسکوپی

بردهای تخصصی دکترشعله هندی:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان