نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر شعله هندی:


نوبت دهی مطب دکتر شعله هندی فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترشعله هندی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1380

مقطع فلوشیپ رشته جراحی لاپاروسکوپی

بردهای تخصصی دکترشعله هندی:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان