آدرس مطب دکتر مژگان محمدی:


نوبت دهی مطب دکتر مژگان محمدی فوق تخصص ناباروری

چهارشنبه 11/06 شنبه 11/09 یکشنبه 11/10 دوشنبه 11/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترمژگان محمدی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1372


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1381


مقطع فوق تخصص رشته ناباروری از استنفورد آمریکا فارغ التحصیل سال1390بردهای تخصصی

دکترمژگان محمدی :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان

جوایز و افتخارات

دکترمژگان محمدی :
نفرات برتر جشنواره ها - برنده جایزه از انجمن باروری و ناباروری آمریکا