نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر مژگان محمدی:


تحصیلات دکترمژگان محمدی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1372

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1381

مقطع فوق تخصص رشته ناباروری از استنفورد آمریکا فارغ التحصیل سال1390

بردهای تخصصی دکترمژگان محمدی:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان

دکترمژگان محمدی جوایز و افتخارات

نفرات برتر جشنواره ها - برنده جایزه از انجمن باروری و ناباروری آمریکا