آدرس مطب دکتر مژگان محمدی:


نوبت های بیشتر...تحصیلات

دکترمژگان محمدی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1372


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1381


مقطع فوق تخصص رشته ناباروری از استنفورد آمریکا فارغ التحصیل سال1390بردهای تخصصی

دکترمژگان محمدی :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان

جوایز و افتخارات

دکترمژگان محمدی :
نفرات برتر جشنواره ها - برنده جایزه از انجمن باروری و ناباروری آمریکا