نتیجه جستجو

 دکترفرح قاسمی

شماره نظام پزشکی : 50080

نظرات بیمارانآدرس دکتر فرح قاسمی:


نوبت دهی مطب دکتر فرح قاسمی متخصص زنان و زایمان

یکشنبه 02/10 سه شنبه 02/12

تحصیلات دکترفرح قاسمی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1374

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1379

بردهای تخصصی دکترفرح قاسمی:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان
نظرات بیماران دکترفرح قاسمی
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
با سلام به نظرم دکتر حاذق و خوبی هستند و برخورد ایشون داخل مطب بسیار مناسب است.