دکترفرح قاسمی

دکتر فرح قاسمی

متخصص:زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی : 50080

نظرات بیماران
 

آدرس دکتر فرح قاسمی:


نوبت دهی مطب دکتر فرح قاسمی متخصص زنان و زایمان

سه شنبه 12/10

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترفرح قاسمی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1374


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1379بردهای تخصصی

دکترفرح قاسمی :
دارای برد تخصصی زنان و زایماننظرات بیماران

دکترفرح قاسمی :
نظر فاطمه
تاریخ : 1395/08/29
زمان انتظار
رفتار پزشک

با سلام به نظرم دکتر حاذق و خوبی هستند و برخورد ایشون داخل مطب بسیار مناسب است.