نتیجه جستجو



آدرس مطب دکتر آمنه شیرین ظفرقندی:


نوبت دهی مطب دکتر آمنه شیرین ظفرقندی متخصص زنان و زایمان


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترآمنه شیرین ظفرقندی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1366

بردهای تخصصی دکترآمنه شیرین ظفرقندی:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان