آدرس مطب دکتر آزیتا شفیقیان:


نوبت دهی مطب دکتر آزیتا شفیقیان فوق تخصص ناباروری

چهارشنبه 11/06 شنبه 11/09 یکشنبه 11/10 دوشنبه 11/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترآزیتا شفیقیان :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1375


مقطع فوق تخصص رشته ناباروریبردهای تخصصی

دکترآزیتا شفیقیان :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان

جوایز و افتخارات

دکترآزیتا شفیقیان :
ترجمه کتاب - پستان و بیماریهای آن