آدرس مطب دکتر آزیتا شفیقیان:


نوبت دهی مطب دکتر آزیتا شفیقیان فوق تخصص ناباروری

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترآزیتا شفیقیان :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1375


مقطع فوق تخصص رشته ناباروریبردهای تخصصی

دکترآزیتا شفیقیان :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان

جوایز و افتخارات

دکترآزیتا شفیقیان :
ترجمه کتاب - پستان و بیماریهای آن