نتیجه جستجو

 دکترلیلا سعیدی

شماره نظام پزشکی : 89301آدرس دکتر لیلا سعیدی:


نوبت دهی مطب دکتر لیلا سعیدی متخصص زنان و زایمان

شنبه 02/09 دوشنبه 02/11 چهارشنبه 02/13

نوبت های بیشتر...

تحصیلات دکترلیلا سعیدی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1386

بردهای تخصصی دکترلیلا سعیدی:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان