دکترلیلا سعیدی

دکتر لیلا سعیدی

متخصص:زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی : 89301
 

آدرس دکتر لیلا سعیدی:


نوبت دهی مطب دکتر لیلا سعیدی متخصص زنان و زایمان

دوشنبه 12/09 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترلیلا سعیدی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1386بردهای تخصصی

دکترلیلا سعیدی :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان