نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر فریبا سرداری:


نوبت دهی مطب دکتر فریبا سرداری متخصص زنان و زایمان

شنبه 02/09 یکشنبه 02/10 سه شنبه 02/12 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترفریبا سرداری :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ التحصیل سال1373

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1383

بردهای تخصصی دکترفریبا سرداری:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان