آدرس مطب دکتر فریبا سرداری:


نوبت دهی مطب دکتر فریبا سرداری متخصص زنان و زایمان

سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترفریبا سرداری :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ التحصیل سال1373


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1383بردهای تخصصی

دکترفریبا سرداری :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان