نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر فاطمه داوری تنها:


تحصیلات دکترفاطمه داوری تنها :

مقطع عمومی

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان

مقطع فوق تخصص رشته ناباروری از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1379

دکترفاطمه داوری تنها : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشیار

بردهای تخصصی دکترفاطمه داوری تنها:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان

دکترفاطمه داوری تنها جوایز و افتخارات

نفر اول آزمون برد - رتبه نخست آزمون کشوری در سال 79
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
هنوز نتیجه تشخیصشون مشخص نیست اما بسیار مهربان، صبور و مودب بودند. ولی زمان انتظار تو مطبشون با اینکه من وقت داشتم یکساعت و نیم بود. اصلا وقت نمی خواست به ترتیب ورود به مطب مریضها وارد میشدن. که گمونم اشکال از کار منشی باشه.
((رفتم و همه چیز عالی بود) خانم دکتر دلنشین و ارامبخش و حرفهای بودن. زمان انتظار خیلی بد بد حدودا 2 ساعت و نیم.) <p>(رفتم و همه چیز عالی بود) خانم دکتر دلنشین و ارامبخش و حرفه ای بودن. زمان انتظار خیلی بد بد حدودا 2 ساعت و نیم.</p>