دکترسوزان امیرسالاری

دکتر سوزان امیرسالاری

فلوشیپ:مغزو اعصاب کودکان

شماره نظام پزشکی : 33188

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر سوزان امیرسالاری:


نوبت دهی مطب دکتر سوزان امیرسالاری فلوشیپ مغزو اعصاب کودکان

دوشنبه 12/16 چهارشنبه 12/18 شنبه 12/21

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترسوزان امیرسالاری :


مقطع فلوشیپ رشته مغزو اعصاب کودکان
عضویت هیئت علمی

دکترسوزان امیرسالاری :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهنظرات بیماران

دکترسوزان امیرسالاری :
نظر علی
تاریخ : 1395/08/01
زمان انتظار
رفتار پزشک

سلام.همه چیز عالی است.فقط زمان رسیدن نوبت بیمار بسیار زیاد می باشد.


نظر ملیحه
تاریخ : 1395/09/22
زمان انتظار
رفتار پزشک

 با سلام، برخورد پرسنل و پاسخ و توجه به بیمار خانم دکتر امیرسالاری بسیار خوب بود.