نتیجه جستجو

 دکترسوزان امیرسالاری

شماره نظام پزشکی : 33188

نظرات بیمارانآدرس مطب دکتر سوزان امیرسالاری:


نوبت دهی مطب دکتر سوزان امیرسالاری فلوشیپ مغزو اعصاب کودکان

شنبه 02/16 دوشنبه 02/18 چهارشنبه 02/20

تحصیلات دکترسوزان امیرسالاری :

مقطع فلوشیپ رشته مغزو اعصاب کودکان

دکترسوزان امیرسالاری : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
نظرات بیماران دکترسوزان امیرسالاری
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
سلام.همه چیز عالی است.فقط زمان رسیدن نوبت بیمار بسیار زیاد می باشد.
<p>&nbsp;با سلام، برخورد پرسنل و پاسخ و توجه به بیمار خانم دکتر امیرسالاری بسیار خوب بود.</p>