نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر علیرضا کافیان تفتی:


نوبت دهی مطب دکتر علیرضا کافیان تفتی متخصص اعصاب و روان


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترعلیرضا کافیان تفتی :

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان

دکترعلیرضا کافیان تفتی : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی ایران