دکترفرزانه احمدیان پور

دکتر فرزانه احمدیان پور

متخصص:زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی : 34867

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر فرزانه احمدیان پور:


نوبت دهی مطب دکتر فرزانه احمدیان پور متخصص زنان و زایمان

چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترفرزانه احمدیان پور :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1375بردهای تخصصی

دکترفرزانه احمدیان پور :
دارای برد تخصصی زنان و زایماننظرات بیماران

دکترفرزانه احمدیان پور :
نظر مژگان
تاریخ : 1395/09/22
زمان انتظار
رفتار پزشک

دکتر احمدیان پور بسیار با شخصیت بودن و برای بیمار وقت می ذاشتن و به همه سوالات پاسخ دادن.