نتیجه جستجو

 دکترفرزانه احمدیان پور

شماره نظام پزشکی : 34867

نظرات بیمارانآدرس مطب دکتر فرزانه احمدیان پور:


نوبت دهی مطب دکتر فرزانه احمدیان پور متخصص زنان و زایمان


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترفرزانه احمدیان پور :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1375

بردهای تخصصی دکترفرزانه احمدیان پور:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان
نظرات بیماران دکترفرزانه احمدیان پور
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
دکتر احمدیان پور بسیار با شخصیت بودن و برای بیمار وقت می ذاشتن و به همه سوالات پاسخ دادن.