نتیجه جستجو

 دکترمنصور صالحی

شماره نظام پزشکی : 21292

نظرات بیمارانآدرس مطب دکتر منصور صالحی:


نوبت دهی مطب دکتر منصور صالحی متخصص اعصاب و روان


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترمنصور صالحی :

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان

بردهای تخصصی دکترمنصور صالحی:

دارای برد تخصصی - اعصاب و روان
نظرات بیماران دکترمنصور صالحی
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
رفتم و همه چیز عالی بود