نتیجه جستجو

 دکترفاطمه صالح

شماره نظام پزشکی : 27964آدرس مطب دکتر فاطمه صالح:


نوبت دهی مطب دکتر فاطمه صالح متخصص اعصاب و روان


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترفاطمه صالح :

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان

بردهای تخصصی دکترفاطمه صالح:

دارای برد تخصصی - اعصاب و روان