دکترفاطمه صالح

دکتر فاطمه صالح

متخصص:اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 27964
 

آدرس مطب دکتر فاطمه صالح:


نوبت دهی مطب دکتر فاطمه صالح متخصص اعصاب و روان

دوشنبه 12/09

تحصیلات

دکترفاطمه صالح :


مقطع تخصص رشته اعصاب و روانبردهای تخصصی

دکترفاطمه صالح :
دارای برد تخصصی اعصاب و روان