آدرس مطب دکتر کامبیز سلیمانی:


نوبت دهی مطب دکتر کامبیز سلیمانی متخصص اعصاب و روان

دوشنبه 12/09 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

تحصیلات

دکترکامبیز سلیمانی :


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان