آدرس مطب دکتر کامبیز سلیمانی:


نوبت دهی مطب دکتر کامبیز سلیمانی متخصص اعصاب و روان

چهارشنبه 11/06 شنبه 11/09 دوشنبه 11/11

تحصیلات

دکترکامبیز سلیمانی :


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان