دکترمصطفی حیدری

دکتر مصطفی حیدری

متخصص:اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 80714
 

آدرس مطب دکتر مصطفی حیدری:


نوبت دهی مطب دکتر مصطفی حیدری متخصص اعصاب و روان

شنبه 11/09 دوشنبه 11/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترمصطفی حیدری :


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان