دکترمحسن حسینی پور

دکتر محسن حسینی پور

متخصص:اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 58784

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر محسن حسینی پور:


نوبت دهی مطب دکتر محسن حسینی پور متخصص اعصاب و روان

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11

تحصیلات

دکترمحسن حسینی پور :


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان

نظرات بیماران

دکترمحسن حسینی پور :
نظر سمانه
تاریخ : 1395/08/18
زمان انتظار
رفتار پزشک

اولین مراجعه من به مطب آقای دکتر حسینی پور بود ، پزشک خیلی خوب و خوش برخوردی بودند و به تمامی سوالات من پاسخ دادند و راهنمایی های لازم را به من دادند.