نتیجه جستجو

 دکترمحسن حسینی پور

شماره نظام پزشکی : 58784

نظرات بیمارانآدرس مطب دکتر محسن حسینی پور:


نوبت دهی مطب دکتر محسن حسینی پور متخصص اعصاب و روان

شنبه 02/09 دوشنبه 02/11 سه شنبه 02/12 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترمحسن حسینی پور :

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان

نظرات بیماران دکترمحسن حسینی پور
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
اولین مراجعه من به مطب آقای دکتر حسینی پور بود ، پزشک خیلی خوب و خوش برخوردی بودند و به تمامی سوالات من پاسخ دادند و راهنمایی های لازم را به من دادند.