نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر غلامحسین حسنی:مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترغلامحسین حسنی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترغلامحسین حسنی : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بردهای تخصصی دکترغلامحسین حسنی:

دارای برد تخصصی - اعصاب و روان