نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر فاطمه حجاریان:


نوبت دهی مطب دکتر فاطمه حجاریان متخصص اعصاب و روان


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترفاطمه حجاریان :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1366

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1374

بردهای تخصصی دکترفاطمه حجاریان:

دارای برد تخصصی - اعصاب و روان