نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر فاطمه حجاریان:


نوبت دهی مطب دکتر فاطمه حجاریان متخصص اعصاب و روان

شنبه 02/09 دوشنبه 02/11 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترفاطمه حجاریان :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1366

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1374

بردهای تخصصی دکترفاطمه حجاریان:

دارای برد تخصصی - اعصاب و روان