دکترلاله حبیبی

دکتر لاله حبیبی

متخصص:اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 72916
 

آدرس مطب دکتر لاله حبیبی:


نوبت دهی مطب دکتر لاله حبیبی متخصص اعصاب و روان

دوشنبه 12/09 چهارشنبه 12/11

تحصیلات

دکترلاله حبیبی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1377


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1383بردهای تخصصی

دکترلاله حبیبی :
دارای برد تخصصی اعصاب و روان