نتیجه جستجو

 دکترلاله حبیبی

شماره نظام پزشکی : 72916آدرس مطب دکتر لاله حبیبی:


نوبت دهی مطب دکتر لاله حبیبی متخصص اعصاب و روان


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترلاله حبیبی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1377

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1383

بردهای تخصصی دکترلاله حبیبی:

دارای برد تخصصی - اعصاب و روان