دکترپریسا پاکدل

دکتر پریسا پاکدل

متخصص:اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 83504
 

آدرس مطب دکتر پریسا پاکدل:


نوبت دهی مطب دکتر پریسا پاکدل متخصص اعصاب و روان

یکشنبه 12/15

تحصیلات

دکترپریسا پاکدل :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قم فارغ التحصیل سال1380


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فارغ التحصیل سال1387بردهای تخصصی

دکترپریسا پاکدل :
دارای برد تخصصی اعصاب و روان