نتیجه جستجو

 دکترپریسا پاکدل

شماره نظام پزشکی : 83504آدرس مطب دکتر پریسا پاکدل:


نوبت دهی مطب دکتر پریسا پاکدل متخصص اعصاب و روان

یکشنبه 02/10

تحصیلات دکترپریسا پاکدل :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قم فارغ التحصیل سال1380

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فارغ التحصیل سال1387

بردهای تخصصی دکترپریسا پاکدل:

دارای برد تخصصی - اعصاب و روان