دکترمهدی مقدسی

دکتر مهدی مقدسی

متخصص:مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی : 20631
 

آدرس مطب دکتر مهدی مقدسی:


نوبت دهی مطب دکتر مهدی مقدسی متخصص مغز و اعصاب

چهارشنبه 12/11

تحصیلات

دکترمهدی مقدسی :


مقطع عمومی


مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1372
عضویت هیئت علمی

دکترمهدی مقدسی :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشیار

بردهای تخصصی

دکترمهدی مقدسی :
دارای برد تخصصی مغز و اعصاب