نتیجه جستجو

 دکترمهدی مقدسی

شماره نظام پزشکی : 20631آدرس مطب دکتر مهدی مقدسی:


نوبت دهی مطب دکتر مهدی مقدسی متخصص مغز و اعصاب

دوشنبه 02/11 سه شنبه 02/12

تحصیلات دکترمهدی مقدسی :

مقطع عمومی

مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1372

دکترمهدی مقدسی : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشیار

بردهای تخصصی دکترمهدی مقدسی:

دارای برد تخصصی - مغز و اعصاب