نتیجه جستجو

 دکترمهدی مشفق

شماره نظام پزشکی : 120071آدرس مطب دکتر مهدی مشفق:


نوبت دهی مطب دکتر مهدی مشفق متخصص مغز و اعصاب

شنبه 02/09 یکشنبه 02/10 سه شنبه 02/12 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترمهدی مشفق :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ التحصیل سال1392

بردهای تخصصی دکترمهدی مشفق:

دارای برد تخصصی - مغز و اعصاب