دکترمهدی مشفق

دکتر مهدی مشفق

متخصص:مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی : 120071
 

آدرس مطب دکتر مهدی مشفق:


نوبت دهی مطب دکتر مهدی مشفق متخصص مغز و اعصاب

سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترمهدی مشفق :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد


مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ التحصیل سال1392بردهای تخصصی

دکترمهدی مشفق :
دارای برد تخصصی مغز و اعصاب