آدرس مطب دکتر مجید کیهانی فرد:


نوبت دهی مطب دکتر مجید کیهانی فرد فوق تخصص اینترونشن نرواسکولار

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10

تحصیلات

دکترمجید کیهانی فرد :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1378


مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی اهواز فارغ التحصیل سال1387


مقطع فوق تخصص رشته اینترونشن نرواسکولار از دانشگاه علوم پزشکی سوییس فارغ التحصیل سال1391
عضویت هیئت علمی

دکترمجید کیهانی فرد :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

بردهای تخصصی

دکترمجید کیهانی فرد :
دارای برد تخصصی مغز و اعصاب

بردهای فوق تخصصی

دکترمجید کیهانی فرد:
دارای برد فوق تخصصی نورولوژی از ایتالیانظرات بیماران

دکترمجید کیهانی فرد :
نظر ناصر
تاریخ : 1395/09/23
زمان انتظار
رفتار پزشک

رفتم خوب بود.


نظر حمیده
تاریخ : 1395/07/05
زمان انتظار
رفتار پزشک

چندمین بار هست که من به مطب دکتر کیهانی فرد مراجعه می کنم ، واقعا پزشک خوب و حاذقی هستند و برای معاینه بیمار و ویزیت کردن و پاسخ گویی به سوالات بیما وقت کافی را میگزارند و توصیه های لازم را به بیمار می دهند.