نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر مجید کیهانی فرد:


نوبت دهی مطب دکتر مجید کیهانی فرد فوق تخصص اینترونشن نرواسکولار

دوشنبه 02/11 سه شنبه 02/12

تحصیلات دکترمجید کیهانی فرد :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1378

مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی اهواز فارغ التحصیل سال1387

مقطع فوق تخصص رشته اینترونشن نرواسکولار از دانشگاه علوم پزشکی سوییس فارغ التحصیل سال1391

دکترمجید کیهانی فرد : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

بردهای تخصصی دکترمجید کیهانی فرد:

دارای برد تخصصی - مغز و اعصاب

بردهای فوق تخصصی دکترمجید کیهانی فرد:

دارای برد فوق تخصصی - نورولوژی از ایتالیا
نظرات بیماران دکترمجید کیهانی فرد
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
<p>رفتم خوب بود.</p>
چندمین بار هست که من به مطب دکتر کیهانی فرد مراجعه می کنم ، واقعا پزشک خوب و حاذقی هستند و برای معاینه بیمار و ویزیت کردن و پاسخ گویی به سوالات بیما وقت کافی را میگزارند و توصیه های لازم را به بیمار می دهند.