دکترحسین کچویی

دکتر حسین کچویی

متخصص:مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی : 35163

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر حسین کچویی:


نوبت دهی مطب دکتر حسین کچویی متخصص مغز و اعصاب

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترحسین کچویی :


مقطع عمومی


مقطع تخصص رشته مغز و اعصاببردهای تخصصی

دکترحسین کچویی :
دارای برد تخصصی مغز و اعصابنظرات بیماران

دکترحسین کچویی :
نظر علی
تاریخ : 1395/08/23
زمان انتظار
رفتار پزشک

رفتم و همه چیز عالی بود