دکترجواد عاملی

دکتر جواد عاملی

متخصص:مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی : 31395
 

آدرس مطب دکتر جواد عاملی:


نوبت دهی مطب دکتر جواد عاملی متخصص مغز و اعصاب

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترجواد عاملی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1375


مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب
عضویت هیئت علمی

دکترجواد عاملی :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله - دانشیار