نتیجه جستجو

 دکترجواد عاملی

شماره نظام پزشکی : 31395آدرس مطب دکتر جواد عاملی:


نوبت دهی مطب دکتر جواد عاملی متخصص مغز و اعصاب


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکترجواد عاملی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1375

مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب

دکترجواد عاملی : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله - دانشیار