نتیجه جستجو

 دکتربابک جلالیان

شماره نظام پزشکی : 40364

نظرات بیماراننوبت دهی مطب دکتر بابک جلالیان فلوشیپ دوره تکمیلی صرع

یکشنبه 02/10 سه شنبه 02/12

تحصیلات دکتربابک جلالیان :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فارغ التحصیل سال1372

مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل سال1380

مقطع فلوشیپ رشته دوره تکمیلی صرع از دانشگاه علوم پزشکی آمریکا فارغ التحصیل سال1391

بردهای تخصصی دکتربابک جلالیان:

دارای برد تخصصی - مغز و اعصاب
نظرات بیماران دکتربابک جلالیان
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
رفتم و همه چیز عالی بود
اولین مراجعه من به مطب دکتر بابک جلالیان بود. پزشک خیلی خوب و خوش برخوردی بودند و من چون از طریق آشنایانی که به مطب ایشان مراجعه کرده بودند با ایشان آشنا شدم و تعریف ایشان را شنیده بودم، پزشک بسیار خوب و حاذقی هستند و به تمام صحبتهای من گوش و به سوالات من به دقت پاسخ دادند و داروهایی را که من باید مصرف می کردم را تجویز و توضیحات کامل را به من دادند.