نوبت دهی مطب دکتر بابک جلالیان فلوشیپ دوره تکمیلی صرع

سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکتربابک جلالیان :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فارغ التحصیل سال1372


مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل سال1380


مقطع فلوشیپ رشته دوره تکمیلی صرع از دانشگاه علوم پزشکی آمریکا فارغ التحصیل سال1391بردهای تخصصی

دکتربابک جلالیان :
دارای برد تخصصی مغز و اعصابنظرات بیماران

دکتربابک جلالیان :
نظر مهسا
تاریخ : 1395/08/24
زمان انتظار
رفتار پزشک

رفتم و همه چیز عالی بود


نظر مینا
تاریخ : 1395/09/24
زمان انتظار
رفتار پزشک

اولین مراجعه من به مطب دکتر بابک جلالیان بود. پزشک خیلی خوب و خوش برخوردی بودند و من چون از طریق آشنایانی که به مطب ایشان مراجعه کرده بودند با ایشان آشنا شدم و تعریف ایشان را شنیده بودم، پزشک بسیار خوب و حاذقی هستند و به تمام صحبتهای من گوش و به سوالات من به دقت پاسخ دادند و داروهایی را که من باید مصرف می کردم را تجویز و توضیحات کامل را به من دادند.