دکترمهران جلالی

دکتر مهران جلالی

متخصص:مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی : 28863
 

آدرس مطب دکتر مهران جلالی:


نوبت دهی مطب دکتر مهران جلالی متخصص مغز و اعصاب

چهارشنبه 11/06 شنبه 11/09 یکشنبه 11/10 دوشنبه 11/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترمهران جلالی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1372بردهای تخصصی

دکترمهران جلالی :
دارای برد تخصصی مغز و اعصاب