نتیجه جستجو

 دکترمهران جلالی

شماره نظام پزشکی : 28863آدرس مطب دکتر مهران جلالی:


نوبت دهی مطب دکتر مهران جلالی متخصص مغز و اعصاب

شنبه 02/09 یکشنبه 02/10 دوشنبه 02/11 سه شنبه 02/12 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترمهران جلالی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل سال1372

بردهای تخصصی دکترمهران جلالی:

دارای برد تخصصی - مغز و اعصاب