نتیجه جستجو

 دکترخدیجه تهرانی

شماره نظام پزشکی : 48143

نظرات بیمارانآدرس مطب دکتر خدیجه تهرانی:


نوبت دهی مطب دکتر خدیجه تهرانی متخصص مغز و اعصاب

شنبه 02/09 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترخدیجه تهرانی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1377

بردهای تخصصی دکترخدیجه تهرانی:

دارای برد تخصصی - مغز و اعصاب
نظرات بیماران دکترخدیجه تهرانی
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
رفتم و همه چیز عالی بود