دکترخدیجه تهرانی

دکتر خدیجه تهرانی

متخصص:مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی : 48143

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر خدیجه تهرانی:


نوبت دهی مطب دکتر خدیجه تهرانی متخصص مغز و اعصاب

چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترخدیجه تهرانی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران


مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1377بردهای تخصصی

دکترخدیجه تهرانی :
دارای برد تخصصی مغز و اعصابنظرات بیماران

دکترخدیجه تهرانی :
نظر نفیسه
تاریخ : 1395/08/23
زمان انتظار
رفتار پزشک

رفتم و همه چیز عالی بود