دکترفیروزه سادات مینو

دکتر فیروزه سادات مینو

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 65081

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر فیروزه سادات مینو:


نوبت دهی مطب دکتر فیروزه سادات مینو متخصص پوست و مو

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترفیروزه سادات مینو :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین فارغ التحصیل سال1376


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1381بردهای تخصصی

دکترفیروزه سادات مینو :
دارای برد تخصصی پوست و مونظرات بیماران

دکترفیروزه سادات مینو :
نظر بانو
تاریخ : 1395/08/26
زمان انتظار
رفتار پزشک

رفتم و همه چیز عالی بود


نظر مریم
تاریخ : 1395/09/16
زمان انتظار
رفتار پزشک

خیلی خانم دکتر محترم و با شخصیت و مهربونی هستند