دکترمینا فتح آبادی

دکتر مینا فتح آبادی

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 75066
نوبت دهی مطب دکتر مینا فتح آبادی متخصص پوست و مو

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14 سه شنبه 12/10

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترمینا فتح آبادی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهرانبردهای تخصصی

دکترمینا فتح آبادی :
دارای برد تخصصی پوست و مو