نتیجه جستجو

 دکترمینا فتح آبادی

شماره نظام پزشکی : 75066نوبت دهی مطب دکتر مینا فتح آبادی متخصص پوست و مو

شنبه 02/09 دوشنبه 02/11 سه شنبه 02/12 چهارشنبه 02/13 یکشنبه 02/10 سه شنبه 02/12

نوبت های بیشتر...

تحصیلات دکترمینا فتح آبادی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بردهای تخصصی دکترمینا فتح آبادی:

دارای برد تخصصی - پوست و مو