دکترمینا فتح آبادی

دکتر مینا فتح آبادی

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 75066
نوبت دهی مطب دکتر مینا فتح آبادی متخصص پوست و مو

چهارشنبه 11/06 شنبه 11/09 دوشنبه 11/11 یکشنبه 11/10

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترمینا فتح آبادی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهرانبردهای تخصصی

دکترمینا فتح آبادی :
دارای برد تخصصی پوست و مو