نتیجه جستجو

 دکترسیمین صرافی

شماره نظام پزشکی : 52615

نظرات بیمارانآدرس مطب دکتر سیمین صرافی:


نوبت دهی مطب دکتر سیمین صرافی متخصص پوست و مو

یکشنبه 02/10 دوشنبه 02/11 چهارشنبه 02/13

نوبت های بیشتر...

تحصیلات دکترسیمین صرافی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1379

بردهای تخصصی دکترسیمین صرافی:

دارای برد تخصصی - پوست و مو

دکترسیمین صرافی جوایز و افتخارات

نفرات برتر آزمون - رتبه دوم برد تخصصی پوست و مو در سال 1379
نظرات بیماران دکترسیمین صرافی
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
در کل بد نبود