دکترسیمین صرافی

دکتر سیمین صرافی

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 52615

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر سیمین صرافی:


نوبت دهی مطب دکتر سیمین صرافی متخصص پوست و مو

دوشنبه 12/09 چهارشنبه 12/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترسیمین صرافی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1379بردهای تخصصی

دکترسیمین صرافی :
دارای برد تخصصی پوست و مو

جوایز و افتخارات

دکترسیمین صرافی :
نفرات برتر آزمون - رتبه دوم برد تخصصی پوست و مو در سال 1379نظرات بیماران

دکترسیمین صرافی :
نظر ابوالفضل
تاریخ : 1395/09/22
زمان انتظار
رفتار پزشک

در کل بد نبود