نتیجه جستجو

 دکتریلدا صداقت

شماره نظام پزشکی : 69762آدرس مطب دکتر یلدا صداقت:


نوبت دهی مطب دکتر یلدا صداقت متخصص پوست و مو

یکشنبه 02/10 دوشنبه 02/11 چهارشنبه 02/13

نوبت های بیشتر...

تحصیلات دکتریلدا صداقت :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1377

مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1384

بردهای تخصصی دکتریلدا صداقت:

دارای برد تخصصی - پوست و مو