دکتریلدا صداقت

دکتر یلدا صداقت

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 69762
 

آدرس مطب دکتر یلدا صداقت:


نوبت دهی مطب دکتر یلدا صداقت متخصص پوست و مو

دوشنبه 12/09 چهارشنبه 12/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکتریلدا صداقت :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1377


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1384بردهای تخصصی

دکتریلدا صداقت :
دارای برد تخصصی پوست و مو