نتیجه جستجو

 دکتریلدا صداقت

شماره نظام پزشکی : 69762آدرس مطب دکتر یلدا صداقت:


نوبت دهی مطب دکتر یلدا صداقت متخصص پوست و مو


مطب تا 15 فروردین 96 تعطیل می باشد، سالی سرشار از سلامتی را برایتان آرزومندیم

تحصیلات دکتریلدا صداقت :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1377

مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1384

بردهای تخصصی دکتریلدا صداقت:

دارای برد تخصصی - پوست و مو