دکترنادر زرین پور

دکتر نادر زرین پور

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 52722
 

آدرس مطب دکتر نادر زرین پور:


نوبت دهی مطب دکتر نادر زرین پور متخصص پوست و مو

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترنادر زرین پور :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1382بردهای تخصصی

دکترنادر زرین پور :
دارای برد تخصصی پوست و مو

جوایز و افتخارات

دکترنادر زرین پور :
نفرات برتر آزمون - رتبه سوم آزمون برد تخصصی در سال 1382

جوایز و افتخارات

دکترنادر زرین پور :
نفرات برتر آزمون - رتبه سوم پزشکی عمومی در سال 1375نظر علیرضا
تاریخ : 1395/09/16
زمان انتظار
رفتار پزشک

((((رفتم و همه چیز عالی بود) خیلی خوب بود واصلا معطلی نداشتیم ودکتر زحمت کشید وویزیت کرد. ) خیلی خوب بود واصلا معطلی نداشتیم ودکتر زحمت کشید وویزیت کرد. ) خیلی خوب بود واصلا معطلی نداشتیم ودکتر زحمت کشید وویزیت کرد. )  خیلی خوب بود واصلا معطلی نداشتیم ودکتر زحمت کشید وویزیت کرد.