نتیجه جستجو

 دکترنادر زرین پور

شماره نظام پزشکی : 52722آدرس مطب دکتر نادر زرین پور:


نوبت دهی مطب دکتر نادر زرین پور متخصص پوست و مو

سه شنبه 02/19

تحصیلات دکترنادر زرین پور :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1382

بردهای تخصصی دکترنادر زرین پور:

دارای برد تخصصی - پوست و مو

دکترنادر زرین پور جوایز و افتخارات

نفرات برتر آزمون - رتبه سوم آزمون برد تخصصی در سال 1382

دکترنادر زرین پور جوایز و افتخارات

نفرات برتر آزمون - رتبه سوم پزشکی عمومی در سال 1375
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
((((رفتم و همه چیز عالی بود) خیلی خوب بود واصلا معطلی نداشتیم ودکتر زحمت کشید وویزیت کرد. ) خیلی خوب بود واصلا معطلی نداشتیم ودکتر زحمت کشید وویزیت کرد. ) خیلی خوب بود واصلا معطلی نداشتیم ودکتر زحمت کشید وویزیت کرد. ) <p>&nbsp;خیلی خوب بود واصلا معطلی نداشتیم ودکتر زحمت کشید وویزیت کرد.</p>