دکترعباس راثی

دکتر عباس راثی

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 14290
 

آدرس مطب دکتر عباس راثی:


نوبت دهی مطب دکتر عباس راثی متخصص پوست و مو

دوشنبه 12/09 سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترعباس راثی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل سال1354


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1368بردهای تخصصی

دکترعباس راثی :
دارای برد تخصصی پوست و مو