دکترعباس راثی

دکتر عباس راثی

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 14290
 

آدرس مطب دکتر عباس راثی:


نوبت دهی مطب دکتر عباس راثی متخصص پوست و مو

چهارشنبه 11/06 شنبه 11/09 یکشنبه 11/10 دوشنبه 11/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترعباس راثی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل سال1354


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1368بردهای تخصصی

دکترعباس راثی :
دارای برد تخصصی پوست و مو