نتیجه جستجو

 دکترعباس راثی

شماره نظام پزشکی : 14290آدرس مطب دکتر عباس راثی:


نوبت دهی مطب دکتر عباس راثی متخصص پوست و مو

شنبه 02/09 یکشنبه 02/10 دوشنبه 02/11 سه شنبه 02/12 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترعباس راثی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل سال1354

مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1368

بردهای تخصصی دکترعباس راثی:

دارای برد تخصصی - پوست و مو