آدرس مطب دکتر ولی الله خسروجردی:


نوبت دهی مطب دکتر ولی الله خسروجردی متخصص پوست و مو

چهارشنبه 12/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترولی الله خسروجردی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1375


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1380بردهای تخصصی

دکترولی الله خسروجردی :
دارای برد تخصصی پوست و مو