دکترمحمدرضا اشرافی

دکتر محمدرضا اشرافی

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 58858

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر محمدرضا اشرافی:


نوبت دهی مطب دکتر محمدرضا اشرافی متخصص پوست و مو

دوشنبه 12/09 چهارشنبه 12/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترمحمدرضا اشرافی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1379بردهای تخصصی

دکترمحمدرضا اشرافی :
دارای برد تخصصی پوست و مونظرات بیماران

دکترمحمدرضا اشرافی :
نظر البرز
تاریخ : 1395/10/08
زمان انتظار
رفتار پزشک

خوب و با ابزار لازم