نتیجه جستجو

 دکترمحمدرضا اشرافی

شماره نظام پزشکی : 58858

نظرات بیمارانآدرس مطب دکتر محمدرضا اشرافی:


نوبت دهی مطب دکتر محمدرضا اشرافی متخصص پوست و مو

یکشنبه 02/10 دوشنبه 02/11 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترمحمدرضا اشرافی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1379

بردهای تخصصی دکترمحمدرضا اشرافی:

دارای برد تخصصی - پوست و مو
نظرات بیماران دکترمحمدرضا اشرافی
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
خوب و با ابزار لازم